والدین شاغل کودک خود را لوس نکنید

والدین شاغل کودک خود را لوس نکنید

والدینی که شاغل هستند و دلشان برای فرزندشان در طول روز تنگ میشود یا فکر میکنند که به علت داشتن شغل آنطور که باید به کودک نمیرسند و از این بابت احساس گناه میکنند، برای جبران این کمبود هدایایی برای کودک میخرند و تمام خواسته هایشان را برآورده میکنند، خطا و بی ادبی او را میبخشند، در نگاه اول زیبا به نظر میرسد اما بمحض اینکه بچه احساس کند، پدر و مادرش در صدد تسکین او هستند، نه فقط راضی و ساکت نمیشود، بلکه حریصتر میشود.

البته والدینی که شاغل هستند، باید محبت و علاقه غریزی خود را به کودک ابراز کنند اما نباید هر روز به او هدیه ای بدهند و یا اجازه دهند هر بی ادبی و خطایی که کودک مایل بود انجام دهد.

شما میتوانید مقاله فرق گذاشتن بین فرزندان را از اینجا مطالعه بفرمایید.