چگونه با کودک خود ارتباط بگیریم

با فرزند خود چگونه رفتار کنیم

برقراری رابطه مناسب با فرزند دارای 3 مولفه میباشد:

1-دوستانه باشد:

مهمترین چیزی که باید به او نشان دهیم حمایت و همدلی است. حمایت به معنی سرزنش نکردن و فرصت جبران دادن به کسی که خطا کرده و در صورت نیاز به او کمک کردن ...

مورد دوم تایید کردن بدون در نظر گرفتن عملکرد است، یعنی او باید این نکته را بداند که حتی اگر از پس کاری به خوبی برنیاید باز هم برای شما ارزشمند است و فقط لازم است در مورد چالش های پیش رو با هم و در کنار هم تدابیری اندیشه شود.

2- منصفانه باشد

رابطه والد با فرزند باید رابطه ای برابر باشد، یعنی والد ذره بین نقد دست نگیرد و تمام کارهای فرزند (خصوصا نوجوان) خود را منتقدانه نگاه نکند بلکه فرصت آزمون و خطا به او بدهد و خود را فردی همیشه برنده معرفی نکند که این رفتار باعث دلسردی، کم شدن اعتماد به نفس و در نتیجه عدم موفقیت فرزند خود میشود.

به خاطر داشته باشید که کودکان موفق والدینی تلاش نگر دارند نه نتیجه نگر این به این معنی است که کودک باید بداند تلاشی که برای آموزش یک مهارت خاص میکند ارزشمند است و فقط بر اساس نتیجه به دست آمده قضاوت نمیشود.

3- قاطعانه باشد

برای اینکه بتوانید رفتاری قاطعانه نشان دهید اول باید عقاید و باورهای خود را قوی کنید و پای آن ها بایستید. باید دقیقا بدانید که چه می خواهید و رفتاری که خودتان انجام می دهید در جهت افکار و عقایدتان باشد. دوم شفاف بودن و مشخص بودن رفتار مد نظر شما برای کودک است یعنی چهارچوب ها، قوانین و مقررات باید از قبل به توافق هر دو والد برسد و به صورت کاملا واضح و بدون ابهام برای کودک شرح داده شود.

توجه داشته باشید که آشفتگی رفتار و عدم رفتار قاطع باعث میشود تا کنترل این مسئله کاملا از دست شما خارج شود و نظم و سازماندهی ذهنی و همینطور مسئولیت پذیری که از اهداف مهم و مثبت رفتار قاطع با کودک است در فرزندتان شکل نگیرد.